XL/XP-8010

Kapacita: 10 kg

Objem bubna: 200 litrov

Ovládanie DIALOG

PERCHLÓRETYLÉN

Popis

RÝCHLE / INTELIGENTNÉ / ČISTÉ
Čistiace stroje rady XL/XP 8000 jasne odrážajú skúsenosti a vedúcu
pozíciu UNION-u v odvetví. Bezpečnosť, efektívna prevádzka,
nízke nároky na údržbu a prevádzkové náklady, znížená spotreba
energie, jednoduchá ovládateľnosť a šetrnosť voči životnému prostrediu.
Toto všetko charakterizuje ideálne čistiace stroje UNION

OVLÁDANIE DIALOG
Užívateľsky prívetivé a intuitívne ovládanie
DIALOG vďaka svojej prehľadnosti
a zrozumiteľnosti umožňuje mať obsluhe
všetky funkcie a prevádzkové údaje neustále pod kontrolou.
Predinštalované programy s možnosťou jednoduchej editácie sú
prispôsobené pre akýkoľvek typ procesu čistenia. Pomocou USB
kľúčov je možné programy, parametre a štatistiky uložiť, prípadne
preniesť do PC.